Aluminium

Gatunki aluminium

Oznaczenia gatunków aluminium wg En i odpowiedniki wg PN i DIN, dostępnych w naszej ofercie handlowej.

Gatunki
Oznaczenie wg EN Oznaczenie wg PN Oznaczenie wg DIN
1050A A1 Al99.5
1070A A0 Al99.7
1200 A2 Al99
2017A PA6 AlCuMg1
2024 PA7 AlCuMg2
3103 PA1 AlMn
5005A PA43 AlMg1
5083 PA13 AlMg4,5Mn0,7
5251 PA2 AlMg2Mn0,3
5754 PA11 AlMg3
6060 PA38 AlMgSi0,5
6061 PA45 AlMgSiCu
6082 PA4 AlMgSi1
7075 PA9 AlZnMgCu1,5
8011A PA0 AlFeSi

 

Tabela stanów umocnień
Oznaczenia stanów umocnienia Objaśnienia stanów
Wg PN-EN 515 Wg PN [stare]
H112 pg gorącowalcowany
F pg [>20 mm grubości] gorącowalcowany
O/H111 r rekrystalizowany
H12 z2 1/4 twardy
H14 z4 1/2 twardy
H16 z5 3/4 twardy
H18 z6 4/4 twardy
H22 z2r 1/4 twardy cz. wyżarzony
H24 z4r 1/2 twardy cz. wyżarzony
H26 - 3/4 twardy cz. wyżarzony
H28 - 4/4 twardy cz. wyżarzony
H32 z2s 1/4 twardy stabilizowany
H34 z4s 1/2 twardy stabilizowany
H36 - 3/4twardy stabilizowany