Gatunki i normy stali czarnej

Gatunki i normy DIN / EN stali czarnej dostępnej w naszej ofercie handlowej prezentujemy w poniższej tabeli.

Symbol materiału Normy DIN / EN
S185 / St 33 EN 10025:1993
St185 / St 33 DIN 2395-2
St 33 (S 185) DIN 1615
St 33 (S 185) DIN 2440
St 33 (S 185) DIN 2441
S235JRG1 / USt 37-2 EN 10025:1993
USt 37-2 (S235JRG1) DIN 1652-2
USt 37-2 (S235J4G1) DIN 2395-3
S235JR / St 37-2 EN 10025:1993
St 37-2 G (S235JR+CR) DIN 1623-2
St 37-2 (S235JR) DIN 1652-2
S235JRG2 / RSt 37-2 EN 10025:1993
S235JRG2 / RSt 37-2 DIN 2393-2
S235JRG2 / RSt 37-2 DIN2394-2
S235JRG2 / RSt 37-2 DIN 2395-2
IRSt 37-2 (S235JRG2) DIN 1652-2
IRSt 37-2 (S235JRG2) DIN 2395-3
S235JRH / St 37.2 EN 10210-1
s235JRH / St37.2 EN 10219-1
S275JR / St 44-2 EN 10025:1993
S275JR / St 44-2 DIN 2393-2
S275JR / St 44-2 DIN 2394
St 44-2 (S275JR) DIN 1652-2
St 44-2 (S275JR) DIN 2395-3
S355JR EN 10025:1993
St 50-2 G (E295+CR) DIN 1623-2
St 50-2 (E295) DIN 1652-2
St 60-2 G (E335+CR) DIN 1623-2
St 60-2 (E335) DIN 1652-2
St 70-2 G (E360+CR) DIN 1623-2
St 70-2 (E360) DIN 1652-2
S35J0 / St 37-3 U EN 10025:1993
S235JOC / QSt 37-3 U EN 10025:1993
S235J2G3 / St 37-3 N EN 10025:1993
St 37-3 G (S235J2G3+CR) DIN 1623-2
St 37-3 (S235J2G3) DIN 1652-2
St 37-3 (S235J2G3) DIN 2395-3
S235J2G4 EN 10025:1993
S235J2G3C / QSt 37-3 N EN 10025:1993
S235J2G4C EN 10025:1993
S235JRC / QSt 37-2 EN 10025:1993
S235JRG1C / UOSt 37-2 EN 10025:1993
S235JRG2C / UOSt 37-2 EN 10025:1993
S275JRC / St 44-9 EN 10025:1993
S275J2H / St 44-3 N EN 10210-1
S275J2H / St 44-3 N EN 10219-1
S275J0C / QSt 44-3 U EN 10025:1993
S275J2G3C / QSt 44-3 N EN 10025:1993
S275J2G4C EN 10025:1993
S275J0 / St 44-3 U EN 10025:1993
S275J2G3 / St 44-3 N EN 10025:1993
St 44-3 G (S275J2G3+CR) DIN 1623-2
St 44-3 (S275J2G3) DIN 1652-2
St 44-3 (S275J2G3) DIN 2395-3
S275J2G4 EN 10025:1993
S275J0H / St 44-3 U EN 10210-1
S275JoH / St 44-3 U EN 10219-1
S235J0Cu EN 10025:1993
S235J2G4Cu EN 10025:1993
S235J2G4Cu / St 37-3 Cu 3 EN 10025:1993
S235JRCu / St 37-2 Cu 3 EN 10025:1993
DX51D +Z / St 02 Z EN 10142
DX51D +ZF EN 10142
DX51D +ZA / St 02 Z EN 10214
DX51D +AS EN 10154
DX51D +AZ / St 02 Z EN 10215
DC01 / St 2 / St 12 EN 10130
DC01 / St 2 / St 12 EN 10139
DC01 / St 2 / St 12 ZE EN 10152
DD11 / StW 22 EN 10111
S355NL / SSt E 355 EN 10113-2
S355J0H / St 52-3 U EN 10210-1
S355J0H / St 52-3 U EN 10219-1
S355NLH / TSt E 355N EN 10210-1
S355NLH / TSt E 355N EN 10219-1
S355JRC EN 10025:1993
S355J0 / St 52-3 U EN 10025:1993
S355J0C / QSt 52-3 U EN 10025:1993
P355N / StE 355 EN 10028-3
S355J2G3C / QSt 52-3 N EN 10025:1993
S355J2G3 St 52-3 N EN 10025:1993
S355J2G3 St 52-3 DIN 2393-2
S355J2G3 St 52-3 DIN 2394-2
S355J2G3 St 52-3 DIN 2395-2
BSt 500 G DIN 488-1
BSt 500 P DIN 488-1
BSt 500 M DIN 488-1