Druty aluminiowe

W stałej ofercie handlowej oferujemy druty aluminiowe o średnicach podanych w poniższej tabeli. Gatunek oferowanego drutu aluminiowego AW-1050A. Produkt pochodzi z europejskich hut, posiada niezbędne certyfikaty i atesty.

L.p. Nazwa Średnica Max. waga zwoju
1. Drut aluminiowy 2,0 50 kg
2. Drut aluminiowy 2,5 50 kg
3. Drut aluminiowy 3,0 50 kg
4. Drut aluminiowy 4,0 50 kg
5. Drut aluminiowy 5,0 50 kg