Poprawa kondycji Polskiego przemysłu

Poprawa kondycji polskiego przemysłu

Ostatnie odczyty indeksu PMI dla naszego kraju sugerują, że tempo wzrostu może być bardzo szybkie. PMI dla Polski sięgnął we wrześniu 53,1 pkt wobec 52,6 pkt w sierpniu. Średni odczyt PMI za trzeci kwartał wyniósł w Polsce 52,3 pkt, co jest najlepszym wynikiem od pierwszej połowy 2011 r. Liczba nowych zamówień w przemyśle rośnie od miesięcy, a głównym motorem napędzającym jest eksport wyprodukowanych dóbr. Oprócz stali ogromny popyt wytworzył się też na kurtyny PCV wykonane z elastycznych pasów foliowych.

Indeks PMI określa koniunkturę w przemyśle. Odczyt powyżej 50 pkt. oznacza ożywienie, poziom wskaźnika PMI poniżej 50 świadczy o pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Na podstawie jego składowych można oczekiwać tego, co będzie się działo w kolejnych miesiącach.  W przeciwieństwie do większości danych, nie tworzy go GUS, tylko sami przedsiębiorcy.